Sortieralgorithmen

  Bubble Selection Insert Quick Proxmap
durchschnittl. Komplexität O(n2) O(n2) O(n2) O(n * log(n)) O(n)
Wikipedia Link (de) Link (de) Link (de) Link (de) Link (en)
Erkl√§rvideo Bleeptrack Bleeptrack Bleeptrack Bleeptrack  
Schulbuch Informatik 1 Informatik 1 Informatik 1 inf-schule informatik.cc
Tanz AlgoRythmics AlgoRythmics AlgoRythmics AlgoRythmics  
Geschwindigkeit:
ms
Anzahl: